×

پاورپوینت درس ۱۴مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین )

۳,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( بازگشت از سفر حج)

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه پنجم -مدینه شهر پیامبر (ص)

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۸مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا ۲)

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۹مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایران بعد از اسلام )

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پنجم (ایران بعد از اسلام )

۱۰,۰۰۰ تومان
0