پاورپوینت درس ۱۴مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین )

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( بازگشت از سفر حج)

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه پنجم -مدینه شهر پیامبر (ص)

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۸مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا ۲)

۲۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس ۱۹مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایران بعد از اسلام )

۳۰۰۰ تومان
0