پاورپوینت درس ۱۴مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین )

پاورپوینت آموزشی درس ۱۴ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی برای …

پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( بازگشت از سفر حج)

پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( بازگشت از …

پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه پنجم -مدینه شهر پیامبر (ص)

پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه پنجم ( مدینه شهر …

پاورپوینت درس ۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم

پاورپوینت درس ۱۷مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا ۱) …

پاورپوینت درس ۱۸مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا ۲)

پاورپوینت درس ۱۸مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا (۲)) …

پاورپوینت درس ۱۹مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایران بعد از اسلام )

پاورپوینت آموزشی فصل پنجم  (ایران بعد از اسلام )  درس …

پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پنجم (ایران بعد از اسلام )

پاورپوینت آموزشی درس ۲۰ مطالعات فصل پنجم  (ایران بعد از …

پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی فصل پنجم (ایران بعد از اسلام )

پاورپوینت آموزشی درس ۲۱ مطالعات فصل پنجم  (ایران بعد از …

پاورپوینت درس ۲۲مطالعات اجتماعی فصل پنجم آخرین درس (ایران بعد از اسلام )

پاورپوینت آموزشی درس ۲۲مطالعات فصل پنجم   آخرین درس (ایران بعد …

پاورپوینت خوانداری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی

پاورپوینت خوانداری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی  که مربوط به …

0